close
էլ հասցե
գաղտնաբառ


ՄԱԿ-ի վիճակագրական բաժին


Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամ Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ

Համաշխարհային բանկ. Երկրների վիճակագրական կարողությունները


Եվրամիության վիճակագրության ծառայություն


ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտեԹվինինգ-փուլ II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

Մարդահամար 2011

Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014

Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Տվյալների տարածման օրացույցներ


Վիճակագրական ցուցանիշների թողարկման 2016թ. օրացույց Վիճակագրական հրապարակումների օրացույց
Տվյալների թողարկման օրացույց` ըստ ՏՏՀՍ
ՀՆԱ-ի վերանայման ժամանակացույցը

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

  3 եռամսյակ 2015 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 1516554.6 103.3 144.2
մանրամասն

  Հնվ-Դեկ 2015 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը - 103.1 0.0
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 1002238.9 111.7 0.0
Սպառողական գների ինդեքսը, % - 103.7 0.0
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 4740.9 79.4 0.0
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 1486.9 96.1 0.0
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 3254.0 73.5 0.0
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 184441.0 107.7 0.0
մանրամասն


ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2016

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2016
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2015

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2015
Վիճակագրական ժողովածուներՀրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության...

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-դեկտեմբերինՇինարարությունը...

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-դեկտեմբերինՍպառողական գների ինդեքսը...

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-դեկտեմբերինՎիճակագրական...

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2016