close
էլ հասցե
գաղտնաբառ   

ՄԱԿ-ի վիճակագրական բաժինԱրժույթի Միջազգային Հիմնադրամ Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ


Համաշխարհային բանկ. Երկրների վիճակագրական կարողությունները


Եվրամիության վիճակագրության ծառայություն


ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե


Մարդահամար 2011


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9


Download 7-Zip


Տվյալների տարածման օրացույցեր


Վիճակագրական ցուցանիշների թողարկման 2014թ. օրացույց
Վիճակագրական հրապարակումների օրացույց
Տվյալների թողարկման օրացույց` ըստ ՏՏՀՍ
ՀՆԱ-ի վերանայման ժամանակացույցը

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

  3 եռամսյակ 2014 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 1365094.9 105.3 149.2
մանրամասն

  Հոկ 2014 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը - 103.7 85.7
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 140833.5 104.6 61.9
Սպառողական գների ինդեքսը, % - 102.2 101.0
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 576.1 101.2 105.4
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 140.9 110.9 98.9
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 435.2 98.4 107.7
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 173552.0 108.8 100.7
մանրամասն


ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2014

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2014
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2014

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2014
Վիճակագրական ժողովածուներՀրապարակումներ

Սպառողական գների ինդեքսը...

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-նոյեմբերինԱշխատանքի շուկան...

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2014 Հայաստանի...

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-հոկտեմբերինՀայաստանի ժողովրդագրական...

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2014