close
էլ հասցե
գաղտնաբառ


Պաշտոնական էլ. փոստ
39123345@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)


Թվինինգ-փուլ II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

ՀՀ ԱՎԾ


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Տվյալների տարածման օրացույցներ


Վիճակագրական ցուցանիշների թողարկման օրացույց Վիճակագրական հրապարակումների օրացույց
Տվյալների թողարկման օրացույց` ըստ ՏՏՀՍ
ՀՆԱ-ի վերանայման ժամանակացույցը

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

  4 եռամսյակ 2016 նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 1514706.8 99.0 100.4
մանրամասն

  Փետ 2017 նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը - 106.0 110.7
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 24374.0 100.0 155.8
Սպառողական գների ինդեքսը, % - 99.8 99.1
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 419.6 111.6 122.9
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 152.2 110.1 125.3
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 267.4 112.4 121.6
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 182525.0 100.6 101.2
մանրամասն


ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2017

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2017

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2016

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2016

Հրապարակումներ

Սպառողական գների ինդեքսը...

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-մարտինՀայաստանի Հանրապետության...

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար-փետրվարինԳյուղատնտեսական...

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման հանրագումարները 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբԳյուղատնտեսական...

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը 2016 թվականին