close
էլ հասցե
գաղտնաբառ


Պաշտոնական էլ. փոստ
39123345@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)


Թվինինգ-փուլ II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

ՀՀ ԱՎԾ


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Տվյալների տարածման օրացույցներ


Վիճակագրական ցուցանիշների թողարկման 2016թ. օրացույց Վիճակագրական հրապարակումների օրացույց
Տվյալների թողարկման օրացույց` ըստ ՏՏՀՍ
ՀՆԱ-ի վերանայման ժամանակացույցը

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

  2 եռամսյակ 2016 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 1128072.6 101.5 123.9
մանրամասն

  Օգս 2016 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը - 99.5 128.2
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 165887.6 109.8 216.3
Սպառողական գների ինդեքսը, % - 98.1 99.5
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 456.2 120.6 119.2
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 161.0 136.6 106.7
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 295.2 113.4 127.3
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 188666.0 102.9 95.0
մանրամասն


ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2016

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2016

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2015

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2015

Հրապարակումներ

Սպառողական գների ինդեքսը...

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-սեպտեմբերինՀայաստանի...

Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 2015-16
Հիմնական ցուցանիշների զեկույցՀայաստանի Հանրապետության...

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշիվներ, 2016