close
էլ հասցե
գաղտնաբառ   

ՄԱԿ-ի վիճակագրական բաժինԱրժույթի Միջազգային Հիմնադրամ Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ


Համաշխարհային բանկ. Երկրների վիճակագրական կարողությունները


Եվրամիության վիճակագրության ծառայություն


ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե
Թվինինգ-փուլ II
Մարդահամար 2011


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9


Download 7-Zip


Տվյալների տարածման օրացույցներ


Վիճակագրական ցուցանիշների թողարկման 2015թ. օրացույց Վիճակագրական հրապարակումների օրացույց
Տվյալների թողարկման օրացույց` ըստ ՏՏՀՍ
ՀՆԱ-ի վերանայման ժամանակացույցը

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

  2 եռամսյակ 2015 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 1113726.1 105.1 129.7
մանրամասն

  Օգս 2015 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը - 103.7 123.0
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 176486.3 110.8 205.9
Սպառողական գների ինդեքսը, % - 103.6 100.1
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 383.9 83.4 97.1
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 120.0 103.1 88.5
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 263.9 76.7 101.5
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 186851.0 109.3 95.0
մանրամասն


ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2015

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2015
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2014

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2014
Վիճակագրական ժողովածուներՀրապարակումներ

Հայաստանի   կանայք և...

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2015Հայաստանի Հանրապետության...

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2014 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման) Հայաստանի...

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-օգոստոսինՀայաստանի Հանրապետության...

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշիվներ, 2015Շրջակա  միջավայրը և...

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականինՀայաստանի Հանրապետության...

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2014 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման)