close
էլ հասցե
գաղտնաբառ   

ՄԱԿ-ի վիճակագրական բաժինԱրժույթի Միջազգային Հիմնադրամ Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ


Համաշխարհային բանկ. Երկրների վիճակագրական կարողությունները


Եվրամիության վիճակագրության ծառայություն


ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե


Մարդահամար 2011


Download Adobe Reader 9


Download 7-Zip


Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

  Հնվ-Դեկ 2013 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 4266799.3 103.5 -
մանրամասն

  Փետ 2014 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը - 103.2 106.4
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 23760.7 107.2 147.8
Սպառողական գների ինդեքսը, % - 104.6 98.8
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 427.5 92.1 109.1
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 121.2 94.2 125.1
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 306.3 91.2 103.9
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 156653.0 106.1 100.5
մանրամասն


Վիճակագրական հրապարակումների ժամանակացույց
Տվյալների թողարկման օրացույց` ըստ ՏՏՀՍ
ՀՆԱ-ի վերանայման ժամանակացույցը

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2014

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2014
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2013

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2013
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐՀրապարակումներ

Գյուղատնտեսական մթերքի...

Գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը (օգտագործումը) գյուղացիական տնտեսությունների կողմից 2013 թվականինՍպառողական գների ինդեքսը...

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-մարտինՀայաստանի Հանրապետության...

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-փետրվարինԳյուղատնտեսական...

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները և համախառն բերքը 2013 թվականին