close
էլ հասցե
գաղտնաբառ   

ՄԱԿ-ի վիճակագրական բաժինԱրժույթի Միջազգային Հիմնադրամ Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ


Համաշխարհային բանկ. Երկրների վիճակագրական կարողությունները


Եվրամիության վիճակագրության ծառայություն


ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե


Մարդահամար 2011


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9


Download 7-Zip


Տվյալների տարածման օրացույցներ


Վիճակագրական ցուցանիշների թողարկման 2015թ. օրացույց Վիճակագրական հրապարակումների օրացույց
Տվյալների թողարկման օրացույց` ըստ ՏՏՀՍ
ՀՆԱ-ի վերանայման ժամանակացույցը

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

  Հնվ-Դեկ 2014 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 4525875.0 103.4 -
մանրամասն

  Հնվ 2015 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը - 101.3 47.8
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 16998.6 101.8 26.0
Սպառողական գների ինդեքսը, % - 104.3 102.5
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 272.5 69.6 51.8
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 75.6 78.1 55.9
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 196.9 66.8 50.3
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 173121.0 111.0 80.2
մանրամասն


ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2015

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2015
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2014

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2014
Վիճակագրական ժողովածուներՀրապարակումներ

Գյուղատնտեսական...

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները և համախառն բերքը 2014 թվականինԳյուղատնտեսական...

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման հանրագումարները 2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբՍպառողական գների ինդեքսը...

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-փետրվարին Հայաստանի...

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվարինՊարենային ապահովություն...

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2014թ. հունվար-դեկտեմբեր