close
էլ հասցե
գաղտնաբառ


Պաշտոնական էլ. փոստ
39123345@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)


Թվինինգ-փուլ II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

ՀՀ ԱՎԾ


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Տվյալների տարածման օրացույցներ


Վիճակագրական ցուցանիշների թողարկման 2016թ. օրացույց Վիճակագրական հրապարակումների օրացույց
Տվյալների թողարկման օրացույց` ըստ ՏՏՀՍ
ՀՆԱ-ի վերանայման ժամանակացույցը

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

  3 եռամսյակ 2016 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 1518338.5 97.4 139.4
մանրամասն

  Հոկ 2016 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը - 92.2 81.3
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 102670.6 70.2 72.3
Սպառողական գների ինդեքսը, % - 99.1 100.5
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 478.9 108.8 103.2
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 160.6 121.6 100.0
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 318.3 103.4 104.8
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 187003.0 103.1 99.8
մանրամասն


ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2016

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2016

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2016

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2016

Հրապարակումներ

 Հայաստանի...

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-հոկտեմբերինՀայաստանի  Ազգային...

Հայաստանի Ազգային հաշիվները, 2016Հայաստանը թվերով, 2016

Հայաստանը թվերով, 2016