close
էլ հասցե
գաղտնաբառ   

ՄԱԿ-ի վիճակագրական բաժինԱրժույթի Միջազգային Հիմնադրամ Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ


Համաշխարհային բանկ. Երկրների վիճակագրական կարողությունները


Եվրամիության վիճակագրության ծառայություն


ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե


Մարդահամար 2011


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9


Download 7-Zip


Տվյալների տարածման օրացույցեր


Վիճակագրական ցուցանիշների թողարկման 2014թ. օրացույց
Վիճակագրական հրապարակումների օրացույց
Տվյալների թողարկման օրացույց` ըստ ՏՏՀՍ
ՀՆԱ-ի վերանայման ժամանակացույցը

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

  2 եռամսյակ 2014 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 952106.0 102.3 127.3
մանրամասն

  Հուլ 2014 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը - 107.2 119.2
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 96687.4 107.0 216.8
Սպառողական գների ինդեքսը, % - 100.4 99.1
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 566.5 117.2 127.6
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 141.3 114.0 112.1
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 425.2 118.3 133.8
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 179717.0 109.2 107.8
մանրամասն


ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2014

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2014
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2013

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2013
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐՀրապարակումներ

Հայաստանի...

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2013 թվականինՍպառողական գների ինդեքսը...

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-օգոստոսինՀայաստանի Հանրապետության...

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2013 թվականինԳները և գների ինդեքսները...

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2014Հայաստանի Հանրապետության...

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2013 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման) Հայաստանի...

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-հուլիսին