close
էլ հասցե
գաղտնաբառ


   

ՄԱԿ-ի վիճակագրական բաժինԱրժույթի Միջազգային Հիմնադրամ Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ


Համաշխարհային բանկ. Երկրների վիճակագրական կարողությունները


Եվրամիության վիճակագրության ծառայություն


ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտեԹվինինգ-փուլ IIEU - Armenia Twinning Project on Statistics II


Մարդահամար 2011


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9


Download 7-Zip


Տվյալների տարածման օրացույցներ


Վիճակագրական ցուցանիշների թողարկման 2015թ. օրացույց Վիճակագրական հրապարակումների օրացույց
Տվյալների թողարկման օրացույց` ըստ ՏՏՀՍ
ՀՆԱ-ի վերանայման ժամանակացույցը

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

  2 եռամսյակ 2015 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 1113726.1 105.1 129.7
մանրամասն

  Սեպ 2015 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը - 102.2 109.8
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 205530.2 106.4 148.5
Սպառողական գների ինդեքսը, % - 103.3 100.1
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 415.8 76.2 108.3
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 128.2 89.9 106.8
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 287.6 71.3 109.0
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 184808.0 107.2 100.8
մանրամասն


ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2015

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2015
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2015

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2015
Վիճակագրական ժողովածուներՀրապարակումներ

Հայաստանը թվերով, 2015

Հայաստանը թվերով, 2015Հայաստանի սոցիալական...

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2015Պարենային ապահովություն...

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2015թ. հունվար-սեպտեմբերՍպառողական գների ինդեքսը...

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-հոկտեմբերին