close
էլ հասցե
գաղտնաբառ   

ՄԱԿ-ի վիճակագրական բաժինԱրժույթի Միջազգային Հիմնադրամ Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ


Համաշխարհային բանկ. Երկրների վիճակագրական կարողությունները


Եվրամիության վիճակագրության ծառայություն


ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե


Մարդահամար 2011


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9


Download 7-Zip


Տվյալների տարածման օրացույցեր


Վիճակագրական ցուցանիշների թողարկման 2014թ. օրացույց
Վիճակագրական հրապարակումների օրացույց
Տվյալների թողարկման օրացույց` ըստ ՏՏՀՍ
ՀՆԱ-ի վերանայման ժամանակացույցը

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

  2 եռամսյակ 2014 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 952106.0 102.3 127.3
մանրամասն

  Օգս 2014 Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) Նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը - 104.2 119.7
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 166837.4 107.8 197.4
Սպառողական գների ինդեքսը, % - 100.8 100.7
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 460.3 100.3 81.3
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 114.9 90.2 81.3
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 345.4 104.2 81.2
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 173166.0 109.3 96.3
մանրամասն


ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2014

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2014
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2013

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2013
Վիճակագրական ժողովածուներՀրապարակումներ

Հայաստանի ազգային...

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2014Հայաստանի Հանրապետության...

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2014Հայաստանի բնապահպանական...

Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը 2013 թվականին և ցուցանիշների 2008-2013թթ. շարժընթացըՀայաստանի ֆինանսների...

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2014Շրջակա  միջավայրը և...

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականինՍպառողական գների ինդեքսը...

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-սեպտեմբերին