Սկիզբ / Վիճակագրություն / Փաստաթղթավորում և որակ / Փաստաթղթավորում / Տրանսպորտ և Զբոսաշրջություն

Տրանսպորտ և Զբոսաշրջություն

19.Տրանսպորտ

19.1. Օդային տրանսպորտ - ամսական
19.2. Օդային տրանսպորտ ‐ եռամսյակային

19.3. Օդային տրանսպորտ ‐ տարեկան

19.4. Երկաթուղային տրանսպորտ ‐ ամսական
19.5. Երկաթուղային տրանսպորտ ‐ տարեկան
19.6. Ճանապարհային տրասպորտ - ամսական
19.7. Ճանապարհային տրանսպորտ - տարեկան
19.8. Մետրոպոլիտեն ‐ ամսական
19.9. Մետրոպոլիտեն ‐ տարեկան
19.10. Տրոլեյբուս ‐ ամսական
19.11. Տրոլեյբուս ‐ տարեկան
19.12. Ճոպանուղի‐ ամսական
19.13. Ճոպանուղի ‐ տարեկան
19.14. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ‐ ամսական
19.15. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ ‐ տարեկան
19.16. Փոստային և սուրհանդակային ծառայություն ‐ ամսական
19.17. Փոստային և սուրհանդակային ծառայություն - եռամսյակային
19.18. Փոստային և սուրհանդակային ծառայություն‐ տարեկան
19.19. Ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներ ‐ տարեկան
19.20. Արդյունաբերական երկաթուղային տրանսպորտ ‐ տարեկան
19.21. Հեռահաղորդակցություն ‐ ամսական
19.22. Հեռահաղորդակցություն ‐ եռամսյակային
19.23. Հեռահաղորդակցություն ‐ տարեկան

20.Զբոսաշրջություն

20.1. Միջազգային և ներքին զբոսաշրջություն ‐ եռամսյակային
20.2. Զբոսաշրջային գործակալություններ - եռամսյակային
20.3. Հյուրանոցներում  և հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում հաշվառված ցբոսաշրջիկներ - եռամսյակային
20.4. Հանգստի, ժամանցի և գործնական զբոսաշրջություն‐ եռամսյակային
20.5. Ծառայություններ (միջազգային երթուղիներում մատուցված տրանսպորտային, կապի, հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման գծով ծառայությունների ներմուծում և արտահանում)‐եռամսյակային