Սկիզբ / Վիճակագրություն / Մարդահամար / Մարդահամար 2011 / ՀՀ 2011թ. մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման համապետական հանձնաժողով

ՀՀ 2011թ. մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման համապետական հանձնաժողով

Նիստեր