close
էլ հասցե
գաղտնաբառ


Պաշտոնական էլ. փոստ
39123345@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)


Թվինինգ-փուլ II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

ՀՀ ԱՎԾ


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Սկիզբ / Օրենսդրություն / Օրենքներ / ՀՀ օրենքը պետական վիճակագրության մասին

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը պետական վիճակագրության մասին

Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում պետական վիճակագրության կազմակերպման կարգը և կարգավորում է հանրապետության սոցիալ-տնտեսական գործընթացների, բնակչության և նրա կենսագործունեության ոլորտների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների հավաքագրման, մշակման, կուտակման, ամփոփման, պահպանման, ինչպես նաև վերլուծության, փոխանակման և վիճակագրական տեղեկատվության տրամադրման (հրապարակման) հետ կապված հարաբերությունները:

 

ԳԼՈՒԽ 1 Ընդհանուր դրույթներ

ԳԼՈՒԽ 2 Պետական վիճակագրության կազմակերպումը

ԳԼՈՒԽ 3 Պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի և վարչական վիճակագրություն իրականացնող մարմինների իրավունքները և պարտականությունները

ԳԼՈՒԽ 4 Վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների իրավունքները և պարտականությունները

ԳԼՈՒԽ 5 Պատասխանատվությունը պետական վիճակագրության մասին օրենսդրությունը խախտելու համար

ԳԼՈՒԽ 6 Միջազգային պայմանագրեր

ԳԼՈՒԽ 7 Եզրափակիչ դրույթ