Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Արտաքին առևտուր, օտարերկրյա ներդրումներ

Արտաքին առևտուր, օտարերկրյա ներդրումներ

     

                  * Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
1-զբոսաշրջություն ՊՎՀ*** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 12 (75); 14.06.2001թ.
1-զբոսաշրջիկություն (հավելված) ՊՎՀ*** Տարեկան   ձև թիվ 12 (75); 14.06.2001թ.
1-Միջազգային տրանսպորտ ՊՎՀ*** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 27 (471); 17.09.2013թ.
1-ծառայություն (կապ) ՊՎՀ*** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 4.1; 28.02.2003թ.
13-ծառայություն ՊՎՀ*** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 4.1; 28.02.2003թ.
9-Ներդրում ՊՎՀ*** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 27 (471); 17.09.2013թ.
 1-Գազ  ՊՎՀ***  Ամսական   ձև  թիվ 27 (471); 17.09.2013թ.
 2-Գազ  ՊՎՀ***  Տարեկան
 ձև  թիվ 27 (471); 17.09.2013թ.

 

ՊՎԱՀ** Պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն
 ՊՎՀ*** Պետական վիճակագրական հաշվետվություն

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010