Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Բնական պաշարներ և շրջակա միջավայր

Բնական պաշարներ և շրջակա միջավայր


* Հաստատված է ՀՀ ՎՊԽ-ի կողմից և/կամ հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագրում
** Պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն
*** Պետական վիճակագրական հաշվետվություն

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
2-տա (ջրտնտ) ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ  ձև

ՀՀ ՎՊԽ 10.09.2002թ 206-Ն,

ԳՆԱՏ 31.1, 23.12.2002թ.
1-բավ ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ  ձև

ՀՀ ՎՊԽ 10.09.2002թ 207-Ն,

ԳՆԱՏ 31.1, 23.12.2002թ.
1-թափոն ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ  ձև

ՀՀ ՎՊԽ 10.09.2002թ 208-Ն,

ԳՆԱՏ 31.1, 23.12.2002թ.
1-կենդանաբանական այգի ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ  ձև

ՀՀ ՎՊԽ 24.02.2014թ. 03-Ն,

ԳՆԱՏ 7 (486)1, 01.04.2014թ
4-մպ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ  ձև

ՀՀ ՎՊԽ 10.09.2002թ. 211-Ն,

ԳՆԱՏ 31.1, 23.12.2002թ.
5-եհ ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ  ձև

ՀՀ ՎՊԽ 10.09.2002թ. 214-Ն,

ԳՆԱՏ 31.1, 23.12.2002թ.
1-բնապահպանություն ՊՎԱՀ** Կիսամյակային հրահանգ  ձև

ՀՀ ՎՊԽ 10.09.2002թ. 217-Ն,

ԳՆԱՏ 31.1, 23.12.2002թ.
5-մպ ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ  ձև

ՀՀ ՎՊԽ 10.09.2002թ. 218-Ն,

ԳՆԱՏ 31.1, 23.12.2002թ.
1-արգելոց ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ  ձև

ՀՀ ՎՊԽ 10.09.2002թ. 219-Ն,

ԳՆԱՏ 31.1, 23.12.2002թ
2-տա (որս) ՊՎԱՀ** Տարեկան  հրահանգ  ձև

ՀՀ ՎՊԽ 10.09.2002թ. 220-Ն,

ԳՆԱՏ 31.1, 23.12.2002թ.
1-արտակարգ իրավիճակ
 ՊՎԱՀ**  Կիսամյակային  հրահանգ  ձև ՀՀ ՎՊԽ 10.09.2002թ. 221-Ն,
ԳՆԱՏ 31.1, 23.12.2002թ.
1-հողային պաշարներ ՊՎԱՀ** Տարեկան  հրահանգ  ձև

ՀՀ ՎՊԽ 20.11.2001թ. 98-Ն,

ԳՆԱՏ 3 (89), 11.02.2002թ.
2-տա (օդ) ՊՎԱՀ** Տարեկան  հրահանգ  ձև

ՀՀ ՎՊԽ 10.10.2002թ. 209-Ն,

ԳՆԱՏ 31.1, 23.12.2002թ.
 1-հանքջուր  ՊՎՀ***  Տարեկան  հրահանգ  ձև  ՀՀ ՎՊԽ 13.02.2015թ. 05-Ն,  
ԳՆԱՏ 7 (519), 16.03.2015թ.
 1-ատ  ՊՎԱՀ** Տարեկան  հրահանգ  ձև  ՀՀ ՎՊԽ 25.06.2015թ. 17-Ա
 2-ատ ՊՎԱՀ** Տարեկան  հրահանգ  ձև  ՀՀ ՎՊԽ 25.06.2015թ. 18-Ա
 3-ատ ՊՎԱՀ** Տարեկան  հրահանգ  ձև  ՀՀ ՎՊԽ 25.06.2015թ. 19-Ա
 4-ատ  ՊՎԱՀ** Տարեկան  հրահանգ  ձև  ՀՀ ՎՊԽ 25.06.2015թ. 20-Ա
 70-տա  ՊՎԱՀ** Տարեկան  հրահանգ  ձև  ՀՀ ՎՊԽ 24.02.2014թ. 07-Ա
 71-տա  ՊՎԱՀ** Տարեկան  հրահանգ  ձև  ՀՀ ՎՊԽ 24.02.2014թ. 08-Ա
 01-եու (եռամսյակային)  ՊՎԱՀ**  Եռամսյակային  հրահանգ  ձև  ՀՀ ՎՊԽ 24.02.2014թ. 09-Ա
 01-եու  ՊՎԱՀ**  Տարեկան  հրահանգ  ձև  ՀՀ ՎՊԽ 24.02.2014թ. 10-Ա

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010