Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Իրավական ոլորտ

Իրավական ոլորտ


* Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
1-հանցագործություն ՊՎԱՀ** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 10 (158); 03.05.2004թ.
1-ԴԱՀԿ ՊՎԱՀ** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 4.1; 28.02.2003թ.
1-հետաքննություն ՊՎԱՀ** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 3 (212); 16.01.2006թ.
2-հետաքննություն ՊՎԱՀ** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ4.1; 28.02.2003թ.
1-ՎԻ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 4.1; 28.02.2003թ.
1-նոտար ՊՎԱՀ** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 4.1; 28.02.2003թ.
1-ստանդարտ ՊՎԱՀ** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 4.1; 28.02.2003թ.

ՊՎԱՀ** Պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն
ՊՎՀ*** Պետական վիճակագրական հաշվետվություն

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010