Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Կապ

Կապ

 

* Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
42-կապ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 10 (489); 05.05.2014թ.
13-կապ ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 10 (489); 05.05.2014թ.
31-կապ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 10 (489); 05.05.2014թ.
11-կապ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 21 (500)1; 01.09.2014թ.
51-կապ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 10 (489); 05.05.2014թ.

ՊՎԱՀ** Պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն
ՊՎՀ*** Պետական վիճակագրական հաշվետվություն

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010