Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Կրթություն, գիտություն

Կրթություն, գիտություն


* Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
1-եգադ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 31.1; 23.12.2002թ.
2-ԳՄ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ  26.1; 28.10.2002թ.
2-ԳՄ-1 ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ  26.1; 28.10.2002թ.
3-ԳՄ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ  26.1; 28.10.2002թ.
3-ԳՄ-1 ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ  26.1; 28.10.2002թ.
85-ԳՄ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ  26.1; 28.10.2002թ.
1-ԳՄ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ  26.1; 28.10.2002թ.
1-գիտություն ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ  26.1; 28.10.2002թ.
 1-գիշերօթիկ  ՊՎՀ***  Տարեկան   ձև  

ՊՎԱՀ** Պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն
ՊՎՀ*** Պետական վիճակագրական հաշվետվություն

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010