Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Առևտուր և այլ ծառայություններ

Առևտուր և այլ ծառայություններ

 

* Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
1-ծառայություններ ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև

թիվ 5 (418)1; 22.02.2012թ.

1-հաշվառում ՊՎՀ*** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 19(498); 15.08.2014թ.
1-տոնառ ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 19(498); 15.08.2014թ.
3-առևտուր ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 24(593); 15.08.2017թ.
Ա ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 19(498); 15.08.2014թ.
12-առևտուր ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 19(498); 15.08.2014թ.
1-առևտուր ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 29(541); 15.12.2015թ.
1-ՏՏ ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև

թիվ 5 (418)1; 22.02.2012թ.

 1-առևտուր (փոքր)
 ՊՎՀ*** Եռամսյակային հրահանգ  ձև  թիվ 28 (540); 01.12.2015թ.
 1-ծառայություններ
          (փոքր)
 ՊՎՀ*** Եռամսյակային հրահանգ  ձև   թիվ 9 (422); 02.04.2012թ.

ՊՎԱՀ** Պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն
ՊՎՀ*** Պետական վիճակագրական հաշվետվություն

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010