Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Մշակույթ, սպորտ

Մշակույթ, սպորտ


* Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
1-ՊԱ ՊՎԱՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ  3 (212); 16.01.2006թ.
1-համերգ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 31.1; 23.12.2002թ.
1-կինո ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ  31.1; 23.12.2002թ.
1-թանգարան ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ  31.1; 23.12.2002թ.
1-թատրոն ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ  31.1; 23.12.2002թ.
1-հրատարակություն  ՊՎԱՀ***  Տարեկան հրահանգ ձև  թիվ  26.1; 28.10.2002թ.
1-մամուլ
 ՊՎԱՀ**  Տարեկան հրահանգ ձև  թիվ  26.1; 28.10.2002թ.
 6-ԳՄ  ՊՎՀ***  Տարեկան   ձև  
 2-ԿԱ  ՊՎԱՀ***  Հնգամյակային   ձև  

ՊՎԱՀ** Պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն
ՊՎՀ*** Պետական վիճակագրական հաշվետվություն

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010