Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Շինարարություն

Շինարարություն


* Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
1-ԿՇ (ամսական) ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 26(538).1; 04.11.2015թ.
 1-ԿՇ (տարեկան)  ՊՎՀ***  Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 26(538).1; 04.11.2015թ.
ՄՇ ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 19 (432)1; 03.08.2012թ.
ԱԲՇ ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 19 (432)1; 03.08.2012թ.
2-ԿՇ (ամսական) ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 26(538).1; 04.11.2015թ.
2-ԿՇ (տարեկան) ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 26(538).1; 04.11.2015թ.
1-էներգետիկա  ՊՎՀ***  Տարեկան   ձև  թիվ 31 (510)1; 12.03.2014թ.

ՊՎԱՀ** Պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն
ՊՎՀ*** Պետական վիճակագրական հաշվետվություն


Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010