Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Կազմակերպության ֆինանսներ

Կազմակերպության ֆինանսներ


* Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
1-ՏԳ (տարեկան) ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 30 (599), 01.11.2017թ.
6-Ֆ (եռամսյակային) ՊՎՀ*** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 29 (412), 26.12.2011թ.
1-ՏԳ (եռամսյակային) ՊՎՀ*** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 34 (478).1, 28.10.2013թ.
3-Ֆ  (տարեկան)  ՊՎՀ***  Տարեկան  հրահանգ ձև  թիվ 29 (541), 15.12.2015թ.
1-Բորսա  ՊՎՀ*** Եռամսյակային  հրահանգ ձև թիվ 30 (599), 01.11.2017թ.

ՊՎԱՀ** Պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն
ՊՎՀ*** Պետական վիճակագրական հաշվետվություն

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010