close
էլ հասցե
գաղտնաբառ


Պաշտոնական էլ. փոստ
39123345@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)


Թվինինգ-փուլ II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

ՀՀ ԱՎԾ


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Սկիզբ / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Իրավական ոլորտ

Իրավական ոլորտ


* Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
1-հանցագործություն ՊՎԱՀ** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 10 (158); 03.05.2004թ.
1-ԴԱՀԿ ՊՎԱՀ** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 4.1; 28.02.2003թ.
1-հետաքննություն ՊՎԱՀ** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 3 (212); 16.01.2006թ.
2-հետաքննություն ՊՎԱՀ** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ4.1; 28.02.2003թ.
1-ՎԻ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 4.1; 28.02.2003թ.
1-նոտար ՊՎԱՀ** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 4.1; 28.02.2003թ.
1-ստանդարտ ՊՎԱՀ** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 4.1; 28.02.2003թ.

ՊՎԱՀ** Պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն
ՊՎՀ*** Պետական վիճակագրական հաշվետվություն