close
էլ հասցե
գաղտնաբառ


Պաշտոնական էլ. փոստ
39123345@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)


Թվինինգ-փուլ II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

ՀՀ ԱՎԾ


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Սկիզբ / Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն / Թվինինգ-փուլ I

Թվինինգ-փուլ I

Հիմնական տեղեկատվություն

Բաղադրիչ Ա- ՀՀ ԱՎԾ որակի կառավարման համակարգի ամրապնդում

Բաղադրիչ Բ- Կառուցվածքային բիզնես հետազոտությունների համար ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածության նվազեցում

Բաղադրիչ Գ- ՀՆԱ-ի գնահատականների ամբողջականություն

Բաղադրիչ Դ- Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մեթոդաբանության մշակում և նախապատրաստում

Բաղադրիչ Ե- Սպառողական գների հարմոնիզացված ինդեքսի ներդրում

Բաղադրիչ Զ- Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների հանրության վիճակագրություն

Եվրամիության երկամյա Թվինինգ ծրագիրը մեկնարկեց 2011թ. հունվարի վերջին, երբ Թվինինգի մշտական խորհրդատու` Թոմաս Բին ստանձնեց իր աշխատանքային պարտականությունները Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունում (ՀՀ ԱՎԾ):
Ծրագիրն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները. որակի կառավարում, ազգային հաշիվներ, բիզնես վիճակագրություն և բիզնես ռեգիստր, գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում, հարմոնիզացված սպառողական գների ինդեքս և ՏՀՏ վիճակագրություն:
Դանիայի վիճակագրությունը համագործակցում է Գերմանիայի վիճակագրական գրասենյակի (կրտսեր գործընկեր), Ֆինլանդիայի վիճակագրութան, Լիտվայի վիճակագրութան, Լատվիայի Կենտրոնական Վիճակագրական Բյուրոյի և Շվեդիայի վիճակագրության հետ` այս ծրագիրն իրականացնելու համար:
Թոմաս Բի
Թվինինգի մշտական խորհրդատու
Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն
"Աջակցություն Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությանը
Թվինինգի միջոցով
Էլ. հասցե tbi@dsk.dk
Հեռ.Դանիայում+454119.8710/ Հայաստանում+374 (0) 95595394