Սկիզբ / Մեր մասին / ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն / Բյուջե

Բյուջե

2016   

pdf.png (small)ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեով ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանն ըստ ծրագրերի հաստատված
հատկացումները՝ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներով

 

2015   

pdf.png (small)

ՀՀ պետական բյուջեով 2015 թվականի ընթացքում ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համար նախատեսված, ֆինանսավորված, փաստացի ծախսված և տնտեսված 
գումարների վերաբերյալ 
 
 

2014

pdf.png (small)ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության 2014 թվականի պետական բյուջեով հաստատված բյուջետային հատկացումների բաշխումն  ըստ ֆինանսավորվող ծրագրերի   

pdf.png (small)

ՀՀ պետական բյուջեով 2014 թվականի ընթացքում ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համար նախատեսված, ֆինանսավորված, փաստացի ծախսված և տնտեսված գումարների վերաբերյալ  

 
2013   

pdf.png (small)ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության 2013 թվականի պետական բյուջեով հաստատված բյուջետային հատկացումների բաշխումն  ըստ ֆինանսավորվող ծրագրերի 

pdf.png (small)

ՀՀ պետական բյուջեով 2013 թվականի ընթացքում ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համար նախատեսված, ֆինանսավորված, փաստացի ծախսված և տնտեսված գումարների վերաբերյալ