Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2005

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Աղյուսակների և գծապատկերների ցանկ ներբեռնել ներբեռնել -
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
Արդյունքների ամփոփում ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 2. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԿԱՑԱՐԱՆԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՐՑՎՈՂՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 4. ՊՏՂԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 5. ՀԱԿԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 6. ԱԲՈՐՏ (ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄ) ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 7. ՊՏՂԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 8. ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԻԾ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 9. ՄԱՆԿԱԿԱՆ (0-1 ՏԱՐԵԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՆՉԵՎ 5 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 10. ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 11. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 12. ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 13. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ԵՎ ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 14. ՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 15. ԿԱՆԱՆՑ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՈՒ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա. ԸՆՏՐԱՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ. ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՍԽԱԼԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Գ. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Դ. 2005Թ-Ի ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ե. ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՂՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -