close
էլ հասցե
գաղտնաբառ


Պաշտոնական էլ. փոստ
39123345@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)


Թվինինգ-փուլ II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

ՀՀ ԱՎԾ


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Սկիզբ / Հրապարակումներ / Ըստ տարիների

Հրապարակումներ ըստ տարիների2017

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 12 Հունիսի 2017

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2017

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2017թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2017

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2017 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2017

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2017 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2017

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2017թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 22 Մայիսի 2017

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 12 Մայիսի 2017

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 28 Ապրիլի 2017

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 28 Ապրիլի 2017

Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը (օգտագործումը) անհատական (գյուղացիական) տնային տնտեսությունների կողմից 2016 թվականին

հրատարակվել է` 28 Ապրիլի 2017

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 28 Ապրիլի 2017

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2017 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 28 Ապրիլի 2017

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման,ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2017 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 28 Ապրիլի 2017

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2017 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 28 Ապրիլի 2017

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 12 Ապրիլի 2017

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2017

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2017 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2017

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2017 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2017

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման հանրագումարները 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2017

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը 2016 թվականին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2017

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 13 Մարտի 2017

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2017

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2017 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2017

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2017 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2017

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2016թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2017

Վիճակագրություն դպրոցականների համար 2017

հրատարակվել է` 14 Փետրվարի 2017

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինության վիճակի մասին
2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 14 Փետրվարի 2017

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 10 Փետրվարի 2017

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2017

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2017

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2016 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2017

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2016 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2017

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2016 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2017

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2016 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2017

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 25 Հունվարի 2017

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2017

հրատարակվել է` 09 Հունվարի 2017