Home / About Us / Library

Library

type
themeauthor
title
year

2017

author title year
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N25(594)- 1 սեպտեմբերի 2017 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017թ. հունվար-հուլիսին 2017 -
ՀՊՏՀ Բանբեր - 2/2017 2017 -
USAID, ՀՀ ԱՎԾ Հայաստան.Ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն 2015-16. Հիմնական արդյունքներ 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N55(1330)- 6 սեպտեմբերի 2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N56(1331)- 13 սեպտեմբերի 2017 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ Սպառողական գների ինդեքսը ՀՀ 2017թ. հունվար-օգոստոսին 2017 -
Межгосстатком СНГ Население и социальные индикаторы стран СНГ и отдельных стран мира 2013-16гг 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. Закон РА. "О защите личных данных", "О защитнике прав человека", "О пробации" 2017 -
ООН Промышленное развитие в СНГ 2017 -
Межгосстатком СНГ Социально-экономическое положение СНГ в 1-ом полугодии 2017г. 2017 -
Межгосстатком СНГ Социально-экономическое положение СНГ в январе-июле 2017г. 2017 -
Межгосстатком СНГ Внешняя торговля СНГ и ЕС 2013-16гг. 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N26(595)- 15 սեպտեմբերի 2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N26՝(595)- 15 սեպտեմբերի 2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N57(1332)- 20 սեպտեմբերի 2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N57՝(1332)- 23 սեպտեմբերի 2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N27(596)- 23 սեպտեմբերի 2017 2017 -
ADB Մեր դերը չորրորդ արդյունաբերական հեղափոխության մեջ-Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց-2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N58(1333)- 27 սեպտեմբերի 2017 2017 -
Казахстан Казахстан в цифрах - 2017 2017 -
Таджикистан Таджикистан в цифрах - 2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N41(1316)- 28 հունիսի 2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N42(1317)- 30 հունիսի 2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N20(589)- 3 հուլիսի 2017 2017 -


[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next   >>