Home / Statistics / News / Events

Events

keyword(s) or phrase (minimum 5 chars)
month
year


On 27-29 September 2017 within the framework of EU TAIEX tool...

25 September 2017

more >>


2017 թվականի օգոստոսի 29-ին ժամը 9.30-ին «Էլիտ պլազա» բիզնես կենտրոնում՝ հասցեն՝ ք. Երևան, Մ. Խորենացի 15, տեղի կունենա Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտության (2015-16) արդյունքների (հիմնական զեկույցի) շնորհանդեսը:

28 August 2017

more >>


Results of the EU Twinning Project in Armenia: "Strengthening of the National Statistical System of Armenia - Phase II", 2015-2017

08 July 2017

more >>


On 1-2 June 2017 UN Industrial Development Organization (UNIDO) is organizing seminar...

01 June 2017

more >>


On 15 May 2017 at 14:30 NSS RA organizes seminar on "Main results of the agricultural census 2014"...

06 May 2017

more >>


International Labour Organization organized the Workshop ...

20 April 2017

more >>


On 20-24 March 2017 in Yerevan State University UNIDO will organize training for the NSS RA...

17 March 2017

more >>


The transition to the new method of price observation in the Republic of Armenia

03 March 2017

more >>


On December 23, 2016 at 10:00 the presentation of Statistical Handbook on "The Main Results of 2014 Agricultural Census of the Republic of Armenia" will take place in Ball room of Congress Hotel.

19 December 2016

more >>


Delegation from Statistics Austria headed by Konrad Pesendorfer, Director General visited the NSS RA...

14 November 2016

more >>1   2   3   4