close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

Price and price indexes in RA 2007-2011 (in Аrmenian)

Content

  հայ eng рус
download - -
Տիտղոսաթերթ download - -
Նախաբան download - -
Բովանդակություն download - -
1.Գների ինդեքսներն ըստ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության առանձին հատվածների download - -
2. Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
3. Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
4. Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
5. Շինարարության գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
6. Գյուղատնտեսության գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
7. Արտաքին առևտրի գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
8. Միջազգային համեմատություններ և համադրումներ download - -
9. Գների վիճակագրության մեթոդաբանություն download - -
10. Գրաֆիկական պատկերներ download - -