Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

CONSUMER PRICE INDEXES (PRICES) IN THE REPUBLIC OF ARMENIA, JANUARY-DECEMBER (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Համառոտ մեկնաբանություն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համակարգում սպառողական գների դիտարկման և ինդեքսների հաշվարկման մեթոդաբանության վերաբերյալ download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում (նախորդ տարվա համեմատ download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների նախորդ տարվա համեմատ download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5 Սպառողական գների ինդեքսը ՀՀ-ում նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6 Քաղաք Երևանի սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7 Քաղաք Գյումրիի սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 8 Քաղաք Վանաձորի սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 9 Քաղաք Վաղարշապատի սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 10 Քաղաք Թալինի սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11 Քաղաք Դիլիջանի սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 12 Քաղաք Հրազդանի (Չարենցավանի) սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 13 Քաղաք Եղեգնաձորի սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 14 Քաղաք Մարտունու սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 15 Քաղաք Կապանի սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 16 Սպառողական գների ինդեքսը Արարատի մարզում (ք. Արտաշատ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 17 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների) 2002թ-ի համեմատ 84 download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 18 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների) (նախորդ տարվա համեմատ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 19 Սպառողական ապրանքների գները և ծառայությունների սակագներն ըստ դիտարկվող քաղաքների download - -