Վիճակագրական ցուցանիշներ

թեմա

Հիմնական ցուցանիշներ

  հունվար-դեկտեմբեր 2018 նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, % - 105.8 -
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ 1737685.6 104.3 -
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 889708.6 92.4 -
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 422302.0 104.5 -
Առևտրի շրջանառությունը, մլն. դրամ 2931494.8 108.7 -
Ծառայությունների ծավալը (առանց առևտրի), մլն. դրամ 1764751.2 118.8 -
Սպառողական գների ինդեքսը, % - 102.5 -
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 7375.1 116.4 -
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 2411.9 107.8 -
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 4963.2 121.1 -
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 172357.0 103.8 -