Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, % / 2018

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար - 111.6 53.3
Փետրվար - 108.8 107.1
Մարտ - 110.9 116.2
Ապրիլ - 107.1 96.9
Մայիս - 105.5 110.6
Հունիս - 109.8 112.5
Հուլիս - 111.1 107.8
Օգոստոս - 100.5 107.8
Սեպտեմբեր - 99.8 108.0
Հոկտեմբեր - 103.0 95.0
Նոյեմբեր - 103.6 89.7
Տարեսկզբից - 105.7 -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2017 - 107.7
2016 - 100.7
2015 - 103
2014 - 104.1
2013 - 103.5
2012 - 107.2
2011 - 106.1
2010 - -
2009 - -
2008 - -
2007 - -
2006 - -
2005 - -
2004 - -
2003 - -
2002 - -
2001 - -
2000 - -