Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ / 2019

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար 124934.5 98.8 53.9
Փետրվար 136840.6 103.9 108.3
Մարտ 160751.9 102.1 116.8
Ապրիլ 151122.4 113.2 97.0
Մայիս 159462.4 110.2 105.9
Տարեսկզբից 733111.8 105.6 -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2018 1737685.6 104.3
2017 1664279.0 112.5
2016 1432708.9 106.9
2015 1342700.1 105
2014 1291274.1 102.7
2013 1242070.3 106.9
2012 1121906.7 108.8
2011 998963.7 113.9
2010 824430.0 109.7
2009 669398.9 92.4
2008 739291.9 101.7
2007 716549.3 102.6
2006 644862.5 99.1
2005 651919.6 107.6
2004 535263.7 102.4
2003 426053.5 115.1
2002 341065.4 114.6
2001 309310.9 105.3
2000 300549.7 106.4