Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ / 2021

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար 137338.3 89.2 57.1
Փետրվար 157857.5 94.9 115.3
Մարտ 175215.9 103.8 109.1
Ապրիլ 180381.8 116.9 102.1
Մայիս 189908.1 107.9 103.4
Հունիս 195818.1 101.3 99.1
Հուլիս 189206.8 101.7 100.0
Հունվար-Դեկտեմբեր 1036519.7 102.1 -
Տարեսկզբից 1225726.5 102.1 -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2021 1036519.7 102.1
2020 2070286.5 99.1
2019 2103913.7 109
2018 1937475.3 104.2
2017 1834773.5 112.3
2016 1573362.9 106.5
2015 1498973.6 105.2
2014 1440578.8 101.5
2013 1390902.5 106.3
2012 1261320.1 108.3
2011 1125814.3 115.9
2010 918915.3 111.2
2009 669398.9 92.4
2008 739291.9 101.7
2007 716549.3 102.6
2006 644862.5 99.1
2005 651919.6 107.6
2004 535263.7 102.4
2003 426053.5 115.1
2002 341065.4 114.6
2001 309310.9 105.3
2000 300549.7 106.4