Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ / 2019

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2018 889708.6 92.4
2017 908131.4 97.2
2016 878491.7 96.2
2015 945438.0 108.4
2014 982958.7 106.3
2013 919089.4 107.1
2012 841509.9 109.5
2011 795062.2 113.9
2010 636683.4 86.4
2009 552098.6 99.5
2008 628131.7 101.3
2007 633877.4 109.6
2006 555922.3 100.4
2005 493017.9 111.2
2004 504078.0 114.5
2003 410138.4 104.3
2002 377654.4 104.4
2001 351015.9 111.6
2000 281173.4 97.5
1999 311687.8 101.3