Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Ծառայությունների ծավալը (առանց առևտրի), մլն. դրամ / 2020

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար 144739.1 112.0 69.7
Փետրվար 149870.5 110.3 103.4
Մարտ 142472.8 95.8 95.1
Ապրիլ 126031.0 83.2 88.5
Մայիս 127453.6 79.9 101.2
Հունիս 138407.2 83.8 108.7
Հուլիս 139783.0 78.4 100.9
Օգոստոս 145562.5 80.7 104.3
Տարեսկզբից 1114319.7 89.2 -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2019 2062372.8 115
2018 1779252.7 119.8
2017 1469320.6 114.5
2016 1279611.2 107.5
2015 1154348.9 101.6
2014 1096984.8 109.2
2013 997921.6 104.6
2012 943345.6 110.8
2011 843085.7 106.3
2010 773054.1 105.9
2009 698215.3 101.1
2008 698466.9 113.8
2007 571794.6 115.5
2006 475042.7 123.9
2005 362819.3 115.5
2004 315346.0 123
2003 230351.5 127.2
2002 177747.0 115.1
2001 187634.2 106.5
2000 178812.0 104