Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Սպառողական գների ինդեքսը, % / 2018

Ժամանակագրական շարքերը ներկայացված են տոկոսով (%)

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար - 102.9 102.8
Փետրվար - 103.3 99.5
Մարտ - 103.7 100.1
Ապրիլ - 102.4 99.7
Մայիս - 101.6 99.0
Հունիս - 100.9 98.4
Հուլիս - 102.3 98.8
Օգոստոս - 103.3 100.6
Սեպտեմբեր - 103.5 100.3
Հոկտեմբեր - 102.8 100.1
Նոյեմբեր - 101.8 101.0
Տարեսկզբից - - 102.6

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2017 - 101
2016 - 98.6
2015 - 103.7
2014 - 103
2013 - 105.8
2012 - 102.6
2011 - 107.7
2010 - 108.2
2009 - 103.4
2008 - 109
2007 - 104.4
2006 - 102.9
2005 - 100.6
2004 - 107
2003 - 104.7
2002 - 101.1
2001 - 103.1
2000 - 99.2