Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար / 2021

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար 162.6 92.4 61.3
Փետրվար 197.1 99.0 121.2
Մարտ 216.9 119.9 110.0
Ապրիլ 242.7 164.3 111.9
Մայիս 263.8 137.1 108.7
Հունիս 292.1 131.3 110.7
Հուլիս 266.5 124.3 91.2
Օգոստոս 270.2 113.9 101.4
Տարեսկզբից 1912.0 121.8 -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2020 2537.0 95.8
2019 2648.6 109.8
2018 2412.4 107.8
2017 2237.7 124.9
2016 1791.7 120.6
2015 1485.3 96
2014 1547.3 104.6
2013 1478.7 107.1
2012 1380.2 103.4
2011 1334.3 128.2
2010 1041.1 146.6
2009 710.2 67.2
2008 1057.2 91.7
2007 1152.3 117
2006 985.1 101.1
2005 973.9 134.7
2004 722.9 105.4
2003 685.6 135.7
2002 505.2 147.8
2001 341.8 113.8
2000 300.5 129.7