Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Մշտական բնակչության միջին թվաքանակը, հազ. մարդ* / 2021

*) 2001-2011թթ. ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակի ցուցանիշները վերահաշվարկվել են ՀՀ 2011թ. մարդահամարի արդյունքների հիման վրա, ինչով պայմանավորված ճշգրտվել են նաև համապատասխան ժողովրդագրական ցուցանիշները:

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
I եռամսյակ 2963.6 100.2 -
II եռամսյակ - - -
2964.0 100.1 -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2020 2961.9 99.9
2019 2962.5 99.8
2018 2969.0 99.7
2017 2979.4 99.6
2016 2992.3 99.6
2015 3004.6 99.7
2014 3013.8 99.7
2013 3022.0 99.9
2012 3024.1 99.9
2011 3027.9 99.4
2010 3044.8 99.3
2009 3066.0 99.3
2008 3087.1 99.3
2007 3107.4 99.4
2006 3127.1 99.4
2005 3146.4 99.4
2004 3164.9 99.4
2003 3182.5 99.5
2002 3199.8 99.6
2001 3211.8 99.7
2000 3221.1 99.7