Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ ավտոտրանսպորտից, հազ. տ / 2019

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2017 149.8 103.4
2016 144.9 103.6
2015 139.8 98.1
2014 142.5 100.6
2013 141.7 99.5
2012 142.4 92
2011 154.7 93
2010 166.4 103.7
2009 160.4 93.2
2008 172.1 115
2007 149.7 103.2
2006 145.1 98.8
2005 146.9 89.4
2004 164.4 111.4
2003 147.6 115.2
2002 128.1 94.6
2001 135.4 108.1
2000 125.3 90.6