Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Տարվա ընթացքում կազմակերպություններում առաջացած թափոնների քանակը, հազ. տոննա / 2021

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2020 73389.2 108.9
2019 67418.0 100.4
2018 67146.2 112.6
2017 59627.9 108.1
2016 55161.4 116.5
2015 47338.5 101.8
2014 46511.9 94.3
2013 49332.1 126.4
2012 39030.9 141.4
2011 27608.9 159.5
2010 17307.8 117.2
2009 14766.1 128.9
2008 11455.4 85.8
2007 13346.0 107.4
2006 12420.7 110.5
2005 11237.5 63.6
2004 17660.0 109.6
2003 16107.0 -
2002 - -
2001 - -
2000 - -