Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Աղքատության մակարդակը (ըստ 2009թ. մեթոդաբանության) / 2021

(Ըստ տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի (կենսապայմանների) ամբողջացված հետազոտության արդյունքների), %

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2019 26.4 -
2018 23.5 91.4
2017 25.7 87.4
2016 29.4 98.7
2015 29.8 99.3
2014 30.0 93.8
2013 32.0 98.8
2012 32.4 92.9
2011 35.0 97.8
2010 35.8 105
2009 34.1 123.6
2008 27.6 104.5
2007 26.4 87.4
2006 30.2 75.3
2005 40.1 75
2004 53.5 100
2003 - -
2002 - -
2001 - -
2000 - -