Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Մշտական բնակչության թվաքանակը, հազ. մարդ* / 2020

*) 2001-2011թթ. ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակի ցուցանիշները վերահաշվարկվել են ՀՀ 2011թ. մարդահամարի արդյունքների հիման վրա, ինչով պայմանավորված ճշգրտվել են նաև համապատասխան ժողովրդագրական ցուցանիշները:

եռամսյակով` ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
I եռամսյակ 2956.9 99.8 -
II եռամսյակ 2963.0 100.0 -
III եռամսյակ 2967.9 100.4 -
2967.9 100.4 -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2020 2964.1 100.1
2019 2959.7 99.8
2018 2965.3 99.8
2017 2972.7 99.6
2016 2986.1 99.6
2015 2998.6 99.6
2014 3010.6 99.8
2013 3017.1 99.7
2012 3026.9 100.2
2011 3021.4 99.6
2010 3034.5 99.3
2009 3055.2 99.3
2008 3076.8 99.3
2007 3097.3 99.4
2006 3117.4 99.4
2005 3136.8 99.4
2004 3156.0 99.4
2003 3173.8 99.5
2002 3191.2 99.5
2001 3208.3 99.8
2000 3215.3 99.6
1999 3226.9 99.8