Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Մանկատներում երեխաների թվաքանակը տարեվերջին, ընդամենը, մարդ / 2021

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2020 751.0 98.3
2019 764.0 97.4
2018 784.0 95.1
2017 824.0 101.7
2016 810.0 93.8
2015 864.0 90.9
2014 951.0 102.6
2013 927.0 105.7
2012 877.0 78.7
2011 1115.0 89.9
2010 1240.0 101.3
2009 1224.0 97.7
2008 1253.0 113.7
2007 1102.0 96.5
2006 1142.0 98.8
2005 1156.0 97.1
2004 1190.0 102.6
2003 1160.0 117.2
2002 990.0 118.3
2001 837.0 -
2000 - -