Գրադարան

տեսակներ
թեմահեղինակ
վերնագիր
թվական

2019

հեղինակ վերնագիր թվական
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N23(1476)- 3 ապրիլի 2019 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N24(1477)- 10 ապրիլի 2018 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N7(643)- 1 ապրիլի 2019 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. Երևանի իրավական ակտերի տեղեկագիր N3(107) 3 ապրիլի 2019 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N23(1476)- 9 ապրիլի 2018 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N823(1476)- 10 ապրիլի 2018 2019 -
Ukraine Statistical Yearbook of Ukraine - 2017 2019 -
Latvia Statistical Yearbook of Latvia - 2018 2019 -
Poland Statistical Yearbook of the Poland - 2018 2019 -
IN-SEE Economics and Statistics 2018 2019 -
UNECE Guiedelines of the use of stat. business registers for business demography and entrepreneurship statistics 2019 -
WHO Bulletin of the WHO, March - 2019 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N18(1471)- 15 մարտի 2018 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N6(642)- 15 մարտի 2019 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N17(1470)- 13 մարտի 2019 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N19(1472)- 13 մարտի 2019 2019 -
ՀՀԳԱԱ Հաշվետվություն գիտական և գիտակազմակերպական գործունեության հիմնական արդյունքները 2018 թ. 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N20(1473)- 20 մարտի 2019 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N21(1474)- 27 մարտի 2019 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N22(1475)- 27 մարտի 2019 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N16(1469)- 2019 - 6 մարտ 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. Социально-экономическое положение стран СНГ - 2018г 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N15(1468) - 27 փետրվար 2018 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N5(641)- 1 մարտի 2019 2019 -
Таджикистан Таджикистан и страны СНГ- 2018 2019 -


[1]   2   3   4   5   Հաջորդը   >>