Վիճակագրական տվյալներ

Ամսական տվյալներ (հունվար-դեկտեմբեր 2020)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, % 92.5
Սպառողական գների ինդեքսը, % 101.2
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 7103.9
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 2544.5
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 4559.4
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 189758.0
մանրամասն
Եռամսյակային տվյալներ ( 2020)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 6183742.1
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 819311.9
մանրամասն