Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2008թ. հունվար-մարտին

31 Մարտի 2008