Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2008Թ. հունվար-ապրիլին

30 Ապրիլի 2008
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2008Թ. հունվար-ապրիլին