20.06.2008թ. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2008 թ. հունվար-մայիսին (2008թ. հունիսի 20-ի դրությամբ)

20 Հունիսի 2008
20.06.2008թ.  ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ  ստացված նախնական  հիմնական  մակրոտնտեսական  ցուցանիշները   2008 թ.  հունվար-մայիսին  (2008թ. հունիսի  20-ի դրությամբ)