Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2008թ. հունվար-հոկտեմբերին

31 Հոկտեմբերի 2008
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի   Հանրապետությունում   2008թ. հունվար-հոկտեմբերին