Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2008թ. հունվար-դեկտեմբերին

30 Դեկտեմբերի 2008
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի   Հանրապետությունում  2008թ. հունվար-դեկտեմբերին