18.09. 2009թ. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2009թ. հունվար-օգոստոսին (2009թ. սեպտեմբերի 18-ի դրությամբ)

18 Սեպտեմբերի 2009
18.09. 2009թ.  ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական  մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2009թ. հունվար-օգոստոսին (2009թ. սեպտեմբերի 18-ի դրությամբ)