ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2009թ. հունվար-դեկտեմբերին (2010թ. հունվարի 25-ի դրությամբ)

25 Հունվարի 2010
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված  նախնական հիմնական  մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2009թ. հունվար-դեկտեմբերին (2010թ. հունվարի 25-ի դրությամբ)