ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2010թ. հունվար-հուլիսին (2010թ. օգոստոսի 20-ի դրությամբ)

20 Օգոստոսի 2010
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական  մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2010թ. հունվար-հուլիսին (2010թ. օգոստոսի 20-ի դրությամբ)