ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2010թ. հունվար-օգոստոսին (2010թ. սեպտեմբերի 22-ի դրությամբ)

22 Սեպտեմբերի 2010
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական  մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2010թ. հունվար-օգոստոսին (2010թ. սեպտեմբերի 22-ի դրությամբ)