Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2010թ. հունվար-հոկտեմբերին

29 Հոկտեմբերի 2010
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի   Հանրապետությունում  2010թ. հունվար-հոկտեմբերին