ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2010թ. հունվար-հոկտեմբերին (2010թ. նոյեմբերի 19-ի դրությամբ)

19 Նոյեմբերի 2010
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական  մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2010թ. հունվար-հոկտեմբերին (2010թ. նոյեմբերի 19-ի դրությամբ)