Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2010թ. հունվար-նոյեմբերին

30 Նոյեմբերի 2010
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի   Հանրապետությունում   2010թ. հունվար-նոյեմբերին