Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2011թ. հունվար-հունիսին

30 Հունիսի 2011
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2011թ. հունվար-հունիսին